Calcipast Forte 2,1g

SKU
MED-033
14,00 € s DPH

Pasta s hydroxidem vápenatým, jodoformem a chlorfenolem.

Materiál na dočasnú výplň koreňových kanálikov. Obsahuje 10% hydroxid vápenatý, 73% iodoform, 2% chlorophenol.

Balenie 2,1g striekačka + aplikátory

ZLOŽENIE: hydroxid vápenatý, jodoform, chlórfenol, gáfor, síran bárnatý, pomocné látky.

URČENIE
Výrobok CALCIPAST FORTE je určený ako provizórne výplňový materiál pre koreňové kanáliky pri stomatologickej liečbe. Podporuje regeneráciu poškodených tkanív v okolí hrotu koreňa, vysušuje exsudát v koreňovom kanáliku. Vďaka vysokému obsahu hydroxidu vápenatého pôsobí remineralizačný na zubné tkanivá. podporuje regeneráciu poškodených tkanív v okolí hrotu koreňa. pH≈8. 

Kontrastné na RTG snímke.

SPÔSOB POUŽITIA
Na striekačku s výrobkom nasaďte priložený aplikátor. Zmerajte dĺžku kanálika, nastavte obmedzovač (endostop) na aplikátora na dĺžku o 2-3 mm kratšia ako je nameraná dĺžka kanálika. Aplikujte pastu do kanálika, odstráňte prebytok pasty, uzavrite tesne kavitu. Výplň ponechajte v koreňovom kanáliku 1-4 týždne.
Prípravok je určený na opakované použitie, aplikátor však slúžia len na jednorazové použitie. pri opakovanom použitie aplikátora hrozí riziko sekundárnej kontaminácie.

KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívajte u pacientov s precitlivenosťou na zložky prípravku.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Po požití pôsobí škodlivo. Dráždi sliznice ústnej dutiny, kože a očí. V prípade kontaktu okamžite opláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. V prípade požitia nevyvolávajte zvracanie. vypite veľké množstvo vody. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Počas práce s prípravkom používajte kofferdam. Používajte rukavice, ochranné okuliare a ochranný odev.

SKLADOVANIE
Skladujte v originálnom obale pri teplote pod 25 ° C. Skladujte mimo dosahu detí.
Doba použiteľnosti je uvedená na obale. Ak je obsah prípravku po každom použití tesne uzavretý, nedochádza k zmene doby jeho použiteľnosti. Chráňte proti pôsobeniu slnečného žiarenia.

BALENIE
Striekačka s 2,1g prípravku a jednorazové aplikátory

SKU MED-033