VARIOTIME DYNAMIX Putty/Heavy Tray/Monophase 2x380ml Heraeus

SKU
GLM-290
168,00 € s DPH
- A-silikónový odtlačkové materiál pre všetky indikácie.
- Vynikajúca reprodukcia detailov a dlhá objemová stabilita.
- Umožňuje variabilný pracovný čas na prípravu materiálu (1 - 2,5 minúty) pri zachovaní vždy rovnako krátkej doby tuhnutia (2,5 minúty).
- Ponúka široké spektrum viskozít krémov - medium flow (2), light flow (3) a extra light flow (4).
- Monophase - pre monofázové odtláčanie iba raz odtlačkové hmotou.
- Heavy Tray je určený pre korekčný odtlačok (metóda dvojitého odtláčanie) a odtlačok metódou dvojakého miešania pri použití jednej odtlačkové hmoty.

Trial Kit obsahuje: 2 x 300 ml Easy Putty (ručné), 50 ml Light Flow, Univerzálny adhezívum, miešajúca koncovky žltej a intraorálnej špičky žltej.
- Verzia pre Dynamix v pevných kazetách bráni znečisteniu a poškodeniu prístroja.
VARIOTIME DYNAMIX Putty/Heavy Tray/Monophase 2x380ml Heraeus
SKU GLM-290